1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególno¶ci pliki tekstowe, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone s± do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj± nazwę strony internetowej, z której pochodz±, czas przechowywania ich na urz±dzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczaj±cym na urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskuj±cym do nich dostęp jest ROPE ACCESS USŁUGI WYSOKO¦CIOWE MACIEJ WIKTOREK z siedzib± pod adresem ul. Mickiewicza 3, 34-600 Limanowa.

4. Pliki cookies wykorzystywane s± w celu:
a) tworzenia statystyk, które pomagaj± zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystaj± ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawarto¶ci
b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

5. W ramach Serwisu stosowane s± dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" s± plikami tymczasowymi, które przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wył±czenia oprogramowania (przegl±darki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane s± w urz±dzeniu końcowym Użytkownika przez czas okre¶lony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane s± następuj±ce rodzaje plików cookies:
a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiaj±ce korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniaj±ce pliki cookies wykorzystywane do usług wymagaj±cych uwierzytelniania w ramach Serwisu
b) pliki cookies służ±ce do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu
c) "analityczne" pliki Cookies (niezależnej firmy Google Inc.) - usunięcie tych plików nie uniemożliwia korzystanie z Serwisu
Analityczne pliki Cookies gromadz± informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez odwiedzaj±cych, typie strony, z jakiej Użytkownicy zostali przekierowani, oraz liczbie odwiedzin Użytkowników i czasie wizyty na tej stronie. Pliki te nie rejestruj± konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służ± do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służ±ce do przegl±dania stron internetowych (przegl±darka internetowa) domy¶lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz±dzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mog± dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotycz±cych plików cookies. Ustawienia te mog± zostać zmienione w szczególno¶ci w taki sposób, aby blokować automatyczn± obsługę plików cookies w ustawieniach przegl±darki internetowej b±dĽ informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urz±dzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwo¶ci i sposobach obsługi plików cookies dostępne s± w ustawieniach oprogramowania (przegl±darki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mog± wpłyn±ć na niektóre funkcjonalno¶ci dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urz±dzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mog± być również przez współpracuj±cych z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem w sekcji "Pomoc" w menu przegl±darki internetowej.

AANBOD

Rope Access is een firma met vele jaren ervaring. Wij bieden complexe diensten en innovatieve oplossingen bij werkzaamheden op grote hoogtes en moeilijk toegankelijke locaties. Werkzaamheden worden verricht door toepassing van klimmateriaal waarbij de hoogste standaarden betreffende veiligheid en kwaliteit worden toegepast. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken!

WERKZAAMHEDEN VOOR DE INDUSTRIE

De kern van onze werkzaamheden ligt in de industrie sector. Om de hoge kwaliteit normen te waarborgen heeft Rope Access een reeks procedures ontwikkeld en ingevoerd die er voor zorgen dat de kwaliteit van het geleverde werk en de veiligheid van het uitvoerend personeel en de omgeving de hoogste prioriteit krijgen. Wij werken volgens internationale richtlijnen van IRATA,SPRATA,GWO,BOSIET,VCA.


Wij bieden de volgende diensten aan:

 • Corrosiewerende, chemicaliënbestendige en brandwerende bescherming conform ISO 9001
 • Reparatie en herprofilering van betonoppervlaktes
 • Montage/demontage
 • Bouwen van objecten van prefab elementen(composiet panelen).
 • Bouw werkzaamheden.
 • Reinigen.
 • Windmolens (inspecties, blad reparaties, reiniging, service)
 • Booreilanden (inspecties, anti roest behandeling service)

Werken op grote hoogtes met gebruik van livelijnen is gekoppeld aan vele gevaren en dient daarom aan experts te worden overgelaten. Voor specifieke informatie nodigen wij u uit om rechtstreeks contact met ons op te nemen.

WERKZAAMHEDEN IN STEDELIJK GEBIED

We bieden complexe diensten die uitgevoerd worden op grote hoogte met gebruik van livelijn systemen.


 • Bewassing
 • Schoonmaken.
 • Montage/demontage
 • Onderhoud en kappen van bomen.

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

Wij bieden de mogelijkheid om Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s) te keuren en te onderhouden


Keuring van de PBM’s dient een keer per jaar uitgevoerd te worden, bij extreme omstandigheden dient de keuring om de 6 of 3 maanden herhaald te worden.


Frequentie van het keuren, levensduur, opslag, onderhoud en conservatie wordt middels een instructie geregeld voor de desbetreffende BPM.


Inspecties en keuringen worden verricht door gekwalificeerde controleurs volgens de EN 365 norm.


Bij goedkeuring wordt een vrijgavecertificaat verstrekt.


Voor uitvoering van bovengenoemde werkzaamheden nodigen wij u uit om rechtstreeks contact met ons op te nemen.
NOODVOORZIENINGEN

Hoofddoel van noodvoorzieningen is het voorkomen van vallen in verschillende situaties

De noodvoorzieningen worden aangebracht op daken, windmolens, machines, productiehallen en vele andere.


Wij bieden professionele adviezen, projecten en montage van noodvoorzieningen van merken als: ABS, Somain, Kee Safety, Capital Safety, Honeywell.


Wij voeren periodieke inspecties uit evenals permanente valbeveiligingssystemen en apparatuur die wordt gebruikt voor werken op grote hoogte (PBM’s)

Wij kiezen de beste technische oplossingen voor de gebruikers volgens de geldende Europese normen.

Neem contact met ons op om ons aanbod te leren kennen.

ONZE KLANTEN

PROJECTEN

Us�ugi alpinistyczne dla przemys�u
Monta� p�yt warstwowych
Malowanie s�up�w wysokiego napi�cia linia Tarn�w-Rzesz�w
Monta� konstrukcji drewnianej krytej p�ywalni w Lesku
Monta� konstrukcji stadion Cracovia
Monta� tras kablowych
Monta� siatek zabezpieczaj�cych przed ptakami
Mycie Buma Square Business Park Krak�w oraz Lubicz
Wycinka drzew

BEVOEGDHEDEN

BEDRIJFSWAARDEN

Ons werk is onze passie, gedreven door vier belangrijke principes:


HELDERHEID EN TRANSPARANTIE

In elke situatie communiceren wij helder en zorgen wij ervoor dat onze klanten ons begrijpen. Met ons samenwerken is prettig, we doen niet moeilijk, het leven is al ingewikkeld genoeg.


WE LUISTEREN GOED NAAR ONZE KLANTEN

De wensen van onze klanten, werknemers en partners vinden wij belangrijk.
Wij luisteren goed om de wensen zo goed mogelijk te begrijpen.
Het hebben van goede relaties is cruciaal voor ons.


NIETS IS ONMOGELIJK

Wij zijn het Rope Access team en er bestaan geen onmogelijke klussen voor ons.
Wij werken snel en doen alles om de klant te bedienen.
Kan niet bestaat niet


WIJ ZIJN EEN DEEL VAN HET MILIEU DUS DAAR ZORGEN WIJ VOOR

Bij Rope Access steunen wij pro-ecologische regels en acties.
Wij implementeren specifieke milieuvriendelijke initiatieven en technologieën.
Onze werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat het milieu zo min mogelijk wordt belast.

CONTACT

CONTACT FORMULIER

anna.rymarczyk@ropeaccess.com.pl+31 619 786 337FB.COM/ROPEACCESSPL

WYKONANIE STRONY JOHNBRANDO.COM